schaduw

Supervisie en stagebegeleiding

De leerprocessen staan in een bepaalde tijdspanne en context. Elke opleiding heeft een eigen visie, leertraject en niveau. Binnen dat geheel vind ik het belangrijk de student of kunstenaar centraal te zetten en een eigen leerroute te mogen maken waarin hij of zij in deze verander­processen geheel tot zijn of haar recht komt. Dat je de vragen kan stellen die belangrijk zijn om een volgende stap te kunnen maken in je leer- en/of werkproces.

Supervisie voor werkers in zorgberoepen staat niet in het teken van de verpleeg­technieken en methoden, maar wel ten dienste daarvan. Je kan de verpleging en de omgangskunde nooit scheiden. Super­visie is gericht op omgangs­kunde en de relatie met jezelf als werker, je collega's en de klant. Je kunt zelf, met een team of een ander groepje een casus inbrengen en bespreken. Het vraagt kwetsbaarheid en moed. Het is goed te beseffen dat een klant zich constant kwetsbaar op moet stellen en zeer afhankelijk is. Dus daarom is het belangrijk je bewust te zijn van je eigen kunde in omgang met een ander.