schaduw

Individuele begeleiding en groepsbegeleiding

Soms ervaar je het leven niet als zinvol en voorspoedig. Soms is er een duidelijke aanleiding, door: bv. problemen in je relatie; je werk; met je kind; ouders; een sterfgeval in je omgeving of een traumatische ervaring. Maar er kan ook geen aanleiding lijken voor het gevoel van zinloosheid, nutteloosheid, gemis of het gevoel anders te zijn. Zelfs op een moment in je leven, dat alles voorspoedig lijkt te gaan en je eigenlijk niets te klagen hebt. Het kan zich uiten in depressieve gevoelens; angst, eenzaamheid; verslavingen, spanning in je relatie, spanning op het werk of in psychosomatische klachten.

Begeleiding op basis van Psychosynthese geeft je ruimte om bepaalde zaken te aan het licht te brengen. De begeleiding kan via gesprekken, maar mogelijk is het nodig andere vormen van communiceren te vinden die beter bij je eigen aard passen. Zo kunnen we werken via je dromen, via geleide fantasieën, visualisaties, schrijven, muziek, tekenen en schilderen of beelden vormen.