schaduw

Het schrijven van een biografie

Ik heb me toegelegd op het schrijven van een biografie voor mensen met ziekten met als symptoom dementie. In elk verpleegmodel wordt een zorgplan geschreven aan de hand van een intakegesprek. Zo'n zorgmodel func­tioneert goed in algemene zin, maar in de metho­diek voor de hulp aan dementerenden is er meer nodig. We moeten beseffen dat een dementerende steeds verder terug gaat in de tijd. Het korte­termijn­geheugen laat hem meer en meer in de steek in een voortgaand proces. Verpleegkundigen horen de methodiek erop aanpassen. Een beschrijving aan de hand van verhalen van de cliënt en de familie zullen aanleiding zijn een goed levensverhaal te maken. Ook foto­boeken, prijzen, boeken uit de boekenkast, muziek e.d. zijn een aanvulling voor de biografie. Deze biografie is zowel chronologisch als anekdotisch. Ook zullen er aanbevelingen vermeld worden, die mantel­zorgers en verpleeg­kundigen kunnen helpen en waarmee de klant een context heeft waarbinnen hij zich altijd heeft begeven, waarbinnen hij bestaat, bekend is en waarmee hij of zij zich veilig voelt. Ik kan zijn of haar leven verwoorden en hem of haar herinneren aan belangrijke momenten in het leven, belangrijke mensen, zijn of haar beroep of andere vaardig­heden. Aan de hand van de biografie kan men de verpleging en begeleiding afstemmen of bijstellen.

Een voorbeeld:
Een heer met de ziekte van Pick was een altijd een weten­schapper tijdens zijn werkzame leven. In het verpleeg­huis vertoonde hij onrustig en ruzie­achtig gedrag. Het leek wel of hij zich verveelde. Aan de hand van zijn biografie besefte het personeel dat de man zijn hele leven aan onderzoek en studie heeft gewijd. Niet alleen tijdens zijn werk, ook in zijn vrije tijd en na zijn pensionering zat hij met zijn neus in de boeken. Door hem apart te laten zitten met zijn boeken over natuurkunde en fysica had de heer weer een zinvol leven. Hij hield zich in deze nieuwe onder­zoeken alleen nog bezig met het feit of de pagina­nummering nog wel klopte in zijn boeken. Wij zouden mogelijk met pijn kijken naar wat de man niet meer kan, maar hij vond het geweldig en zijn gedrag was meteen weer positief te noemen. Hij was gelukkig en had weer een zinvol leven.